Markttarieven en -voorwaarden

Tarieven:

Al onze kramen meten 4 x 1 meter en zijn voorzien van een afdak. Wanneer je een hoekkraam of extra ruimte naast de kraam wenst, dan kunt je dit op het inschrijfformulier aangeven. Kapverlengers en uitbouwen worden niet toegestaan.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Het verschuldigde marktgeld moet vooraf of bij het melden worden voldaan of ter plekke worden verrekend met de gestorte borg.

NIEUW: BETALEN OP FACTUUR OF CONTANT

Per 17 juli is het mogelijk om je kraam per factuur af te rekenen. Dit is een proef die loopt tot en met 31 december. We kijken hoe het bevalt en ik besluit dan of ik hier mee verder ga (ik hoor ook graag jouw mening!). Het is namelijk nogal een administratieve rompslomp en de kans op administratieve fouten wordt groter.

Je kunt op het inschrijfformulier aangeven of je contant of per factuur wilt betalen. LET OP: dit geldt vervolgens voor alle markten die je boekt!

De facturen worden van tevoren verstuurd en die dien je op tijd (dus voor aanvang van de markt) te voldoen.

Wil je contant afrekenen? Dan werkt dat met een borgsysteem

Voor aanvang van de markt dient er een borg van € 50,= staan. Deze borg wordt op de dag van de markt bij het melden verrekend met jouw betaling en je ontvangt een kwitantie voor je administratie. Indien de markten je bevallen, kun je deze ook laten staan tot de laatste markt van het seizoen en deze dan verrekenen. 

LET OP: GEEN BORG BETAALD? DAN LOOP JE DE KANS DAT JOUW RESERVERING NIET WORDT MEEGENOMEN OF DAT JE NIET DE PLAATS VAN JE VOORKEUR KRIJGT. 


TARIEVEN M.I.V. 2023

Ik vind het niet leuk maar ontkom er niet aan. Als gevolg van de gestegen prijzen, met name bij de kraamhuur, worden met ingang van 2023 de tarieven verhoogd. Ik had dat eigenlijk al eerder moeten doen maar wilde even aankijken hoe de ontwikkelingen gingen.

Vooropgesteld, iedereen die op de markt staat wil wat verdienen en het onderverdelen in het commerciele en niet-commerciele tarief roept nogal eens wat vragen op bij standhouders die gebruikmaken van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). 

Ook dit zijn ondernemers (de naam zegt het ook al) en zij vallen dus niet onder het niet-commerciele tarief. Ik weet dat het soms een grijs gebied is maar deze ondernemers mogen hun kosten opvoeren bij hun aangifte Inkomstenbelasting. En ook al zijn ze niet BTW plichtig, dan nog voeren zij hun kosten inclusief de BTW op. Teruggerekend betalen niet-commerciele en commerciele standhouders dan zo ongeveer hetzelfde aan standgeld. 

De tarieven voor 2023 zijn als volgt (tenzij anders vermeld in de marktomschrijving):

Standgeld (inclusief 21% BTW):

Commerciële kooplieden:

 • € 50,00 per grondplaats van 4 meter (strekkend).
 • Een kraam kost € 20,00 extra.

Niet commerciële kooplieden:

(instellingen, verenigingen, kunstenaars, hobbyisten, particuliere aanbieders van curiosa enz. ZONDER de mogelijkheid om kosten op te voeren en/of BTW te verrekenen!)

 • € 25,00 per grondplaats van 4 meter (strekkend) en minimale afname.
 • Een kraam kost € 20,00 extra.

Stroom- en verlichting aansluiten:

Soms zijn er zijn (beperkte) stroomvoorzieningen aanwezig, als er bijvoorbeeld een stroomkast voorhanden is en je stroom wenst dan moet je bij inschrijving aangeven hoeveel aansluitingen je wilt en hoeveel vermogen je nodig hebt. Zijn deze voorzieningen er niet (wordt aangegeven in de omschrijving) dan kunnen wij dit ook niet voor je regelen. Je moet dan je eigen voorzieningen treffen.

De kosten bedragen € 15,00 voor normale verbruikers (tot 1500 watt). Grootverbruikers (tot 3000 watt) betalen het dubbele tarief en enorme verbruikers (tot 5000 watt) het driedubbele.


Marktvoorwaarden:

AAN- EN AFMELDEN:

 • Aanmeldingen en annuleringen altijd schriftelijk: Aanmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan (per e-mail), bij voorkeur via ons eigen inschrijfformulier op de website. Sta je eenmaal in het systeem en zijn je gegevens allemaal nog hetzelfde, dan is een mailtje met een verzoek voldoende.
 • Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijkheid om deel te nemen aan de markt door “mee te lopen”. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat er plaats voor je is.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant.

ANNULEREN:

 • De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer je de markt op tijd en schriftelijk annuleert en deze middels een schriftelijke bevestiging van onze kant is bekrachtigd.
 • Annuleren is gratis tot vijftien dagen voor aanvang van de markt.
 • Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost 50% van het standgeld met een minimum van € 25,00 (administratiekosten)
 • Annuleren tot vijf dagen voor de marktdag, je betaalt 100% van het standgeld.

BETALINGEN:

 • Na je boeking ontvang je binnen een week een bevestiging.
 • Wil je op factuur betalen dan moet je er voor zorgen dat deze uiterlijk drie dagen voor de betreffende markt is betaald. Als je contant wilt betalen dan doe je dat 's morgens bij het melden en dan ontvang je ook een gelijk een kwitantie voor het betaalde standgeld. Geef aan of je je borg die dag wilt laten staan of verrekenen!
 • Factuur of borg niet (op tijd) voldaan? Dan behouden wij ons het recht voor om geen rekening te houden met je voorkeuren en wensen. In het allerergste geval (bijvoorbeeld als blijkt dat er 's morgens om wat voor reden dan ook kramen niet kunnen worden opgebouwd) kan het zijn dat we je ter plekke van de lijst schrappen en kun je meelopen om eventueel leeggebleven plaatsen na de meldtermijn op te vullen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Je neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

VOOR AANVANG VAN DE MARKT:

 • Ambulante handelaren (commerciële handelaren) moeten beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Alle deelnemers moeten een geldige (markt)WA verzekering hebben lopen.
 • Deze documenten moet je bij je hebben zodat zij overlegbaar zijn tijdens de markt.
 • Elke deelnemer is tijdens de markten uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. De betaalde borg wordt verrekend met het verschuldigde standgeld. Dekt de borg het standgeld niet? Dan volgt een additionele factuur ter hoogte van het standgeld en vermeerderd met 20 euro administratiekosten waarbij de betaalde borg wordt verrekend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Het is doorgaans niet mogelijk de auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij de kraam dient de auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.

TIJDENS HET INRICHTEN VAN UW KRAAM:

 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat je lostijd zo kort mogelijk is.
 • Het artikel waarmee je inschrijft is gelijk aan het artikel wat je op de markt aanbiedt.
 • Wanneer je een stroomvoorziening wenst moet je dit zelf regelen.

TIJDENS DE MARKT:

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 • Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij je uit ons deelnemersbestand schrappen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient de kraam leeg te zijn.

NA AFLOOP VAN DE MARKT:

 • Alle vuilnis/afval dient na afloop door jou zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat je afval hebt laten liggen, brengen wij € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten.
 • Tweemaal vuilnis achterlaten betekent uitsluiting van deelname aan komende markten.
 • Houd rekening met je collega’s wanneer je de auto haalt.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.